Adatiniai filtrai

Vandens šalinimas iš grunto naudojantis adatiniais filtrais

Filtrai ir jų sistemos naudojamos siekiant pažeminti gruntinio vandens lygį. Paprastai jie naudojami sausinimui, atliekant tam tikrus kasinėjimo darbus. Vis dažniau sprendimas vandenį šalinti adatiniais filtrais priimamas dar projektavimo ir sąmatų stadijose.

Adatinis filtras, tai vamzdis (PE, PCV, metaliniai ir pan.) ant kurio galo yra darbinė (filtruojanti) dalis - t. y. filtras su atitinkama anga per kurią išsiurbimas vanduo iš grunto.

Adatiniai filtrai yra prijungti prie surinikimo kolektorių. Į kolektorių jie jungiami tiesiogiai (adatiniai filtrai IgE 81/32) arba per prijungimo žarną (metaliniai, 2” PVC ir kt.). Kolektoriai dažniausiai naudojami 5-6m ilgio ir turi atvamzdžius adatinių filtrų pajungimui, išdėstytus kas 1 metrą ar mažiau.  Jei reikia stipresnio vandens šalinimo, kolektoriai gali būti su tankiau išdėstytais atvamzdžiais.

Surinkimo kolektoriai turi būti prijungti prie siurblio per lanksčią jungtį. Svarbu išlaikyti sistemos sandarumą, todėl vamzdžio galai yra uždaromi aklėmis, panašiai kaip kolektorių atvamzdžiai, prie kurių nėra prijungti adatiniai siurbliai (atvamzdžių užaklinimui naudojamos metalinės srieginės ar greitomis jungtimis užspaudžiamos aklės arba guminiai kamščiai).

Sumontavus sandarią sistemą ir paleidus vakuminį siurblį, sistemoje susidaro vakumas. Vanduo su oru iš grunto įsiurbiamas į siurblį, o iš jo pašalinamas per nuvedimo vamzdžius ar žarnas.

Adatinių filtrų montavimas (įleidimas) į gruntą

Į gruntą adatiniai filtrai dažniausiai yra įleidžiami hidraulinio įsodinimo būdu.  Įsodinimui naudojami įsodinimo vamzdžiai. Į juos, per priešgaisrinę žarną yra paduodamas vanduo, kuris dideliu greičiu ištekėdamas pro įsodinimo vamzdį prieš save susmulkina ir išplauna gruntą. Tokiu būdu vamzdis į grunta leidžiasi vis giliau. Vandens šaltiniu gali būti hidrantas, gaisrinis automobilis, ir labai dažnai benzininis arba panardinamas siurblys. Svarbu, kad siurblys duotų pakankamai aukštą slėgį (pvz. 3 bar). Slėgio aukštis priklauso nuo dirvožemio tipo, akmenų kiekio ir įsodinimo sudėtingumo. Sudėtingais atvejais įsodinimui yra naudojami specialūs aukšto slėgio siurbliai.

Jeigu įsodinimas neįmanomas arba labai sudėtingas (pvz. molio žemė), gali būti naudojami grunto grąžtai.